Sunrise and Sunset in Ninh Binh, Ninh Binh, Vietnam

Sunrise and sunset times for Ninh Binh, Ninh Binh, Vietnam
May 22, 2022

Sunrise
5:17 AM
Sunset
6:28 PM

Sunrise and Sunset Times for Ninh Binh

Date Dawn Sunrise Sunset Dusk Daylight Duration
May 22, 2022 4:53 AM 5:17 AM 6:28 PM 6:51 PM 13 hours and 10 minutes.
May 23, 2022 4:53 AM 5:17 AM 6:28 PM 6:52 PM 13 hours and 11 minutes.
May 24, 2022 4:52 AM 5:16 AM 6:28 PM 6:52 PM 13 hours and 11 minutes.
May 25, 2022 4:52 AM 5:16 AM 6:29 PM 6:53 PM 13 hours and 12 minutes.
May 26, 2022 4:52 AM 5:16 AM 6:29 PM 6:53 PM 13 hours and 13 minutes.
May 27, 2022 4:52 AM 5:16 AM 6:30 PM 6:54 PM 13 hours and 13 minutes.
May 28, 2022 4:51 AM 5:16 AM 6:30 PM 6:54 PM 13 hours and 14 minutes.
May 29, 2022 4:51 AM 5:15 AM 6:30 PM 6:55 PM 13 hours and 14 minutes.
May 30, 2022 4:51 AM 5:15 AM 6:31 PM 6:55 PM 13 hours and 15 minutes.
May 31, 2022 4:51 AM 5:15 AM 6:31 PM 6:55 PM 13 hours and 15 minutes.
Jun 1, 2022 4:51 AM 5:15 AM 6:32 PM 6:56 PM 13 hours and 16 minutes.
Jun 2, 2022 4:51 AM 5:15 AM 6:32 PM 6:56 PM 13 hours and 16 minutes.
Jun 3, 2022 4:51 AM 5:15 AM 6:32 PM 6:57 PM 13 hours and 17 minutes.
Jun 4, 2022 4:51 AM 5:15 AM 6:33 PM 6:57 PM 13 hours and 17 minutes.
Jun 5, 2022 4:50 AM 5:15 AM 6:33 PM 6:58 PM 13 hours and 18 minutes.
Jun 6, 2022 4:50 AM 5:15 AM 6:33 PM 6:58 PM 13 hours and 18 minutes.
Jun 7, 2022 4:50 AM 5:15 AM 6:34 PM 6:58 PM 13 hours and 18 minutes.
Jun 8, 2022 4:50 AM 5:15 AM 6:34 PM 6:59 PM 13 hours and 19 minutes.
Jun 9, 2022 4:50 AM 5:15 AM 6:35 PM 6:59 PM 13 hours and 19 minutes.
Jun 10, 2022 4:50 AM 5:15 AM 6:35 PM 6:59 PM 13 hours and 19 minutes.
Jun 11, 2022 4:51 AM 5:15 AM 6:35 PM 7:00 PM 13 hours and 20 minutes.
Jun 12, 2022 4:51 AM 5:15 AM 6:36 PM 7:00 PM 13 hours and 20 minutes.
Jun 13, 2022 4:51 AM 5:15 AM 6:36 PM 7:00 PM 13 hours and 20 minutes.
Jun 14, 2022 4:51 AM 5:15 AM 6:36 PM 7:01 PM 13 hours and 20 minutes.
Jun 15, 2022 4:51 AM 5:15 AM 6:36 PM 7:01 PM 13 hours and 21 minutes.
Jun 16, 2022 4:51 AM 5:16 AM 6:37 PM 7:01 PM 13 hours and 21 minutes.
Jun 17, 2022 4:51 AM 5:16 AM 6:37 PM 7:02 PM 13 hours and 21 minutes.
Jun 18, 2022 4:51 AM 5:16 AM 6:37 PM 7:02 PM 13 hours and 21 minutes.
Jun 19, 2022 4:51 AM 5:16 AM 6:38 PM 7:02 PM 13 hours and 21 minutes.
Jun 20, 2022 4:52 AM 5:16 AM 6:38 PM 7:02 PM 13 hours and 21 minutes.