Time in ‘Ayn Shiqāq - Syria

01:33
Tuesday
August 11

‘Ayn Shiqāq Facts

Population
0
Country Dialing Code
+963
Time Zone
Asia/Damascus
Alternate Names of ‘Ayn Shiqāq
'Ain el Shegag, Ain ech Cheqaq, Aïn ech Chéqâq, `Ayn Shiqaq, `Ayn ash Shiqaq, ʿyn shqaq, عين الشقاق, عين شقاق, ‘Ayn Shiqāq, ‘Ayn ash Shiqāq, ’Ain el Shegag
Currency Code / Name
SYP / Pound
Geographic Coordinates
Latitude: 35.39441
Longitude:36.03012