Al Qadarif Cities by Population (1 to 3)

Search cities in Al Qadarif, Sudan. Find out the population, time zones, current local time and more Al Qadarif facts.

City Region Country Population
Al Qadarif Al Qadarif Sudan 363,945
Al Hawatah Al Qadarif Sudan 24,513
Doka Al Qadarif Sudan 19,821
Previous Next