Kagoshima Cities by Population (1 to 20)

Search cities in Kagoshima, Japan. Find out the population, time zones, current time and more Kagoshima facts.

City Region Country Population
Kagoshima Kagoshima Japan 555,352
Kanoya Kagoshima Japan 82,335
Satsumasendai Kagoshima Japan 73,132
Kokubu-matsuki Kagoshima Japan 57,896
Naze Kagoshima Japan 41,365
Hamanoichi Kagoshima Japan 39,475
Izumi Kagoshima Japan 39,217
Ibusuki Kagoshima Japan 29,710
Kushikino Kagoshima Japan 25,744
Ijuin Kagoshima Japan 25,217
Akune Kagoshima Japan 25,089
Makurazaki Kagoshima Japan 24,971
Kaseda-shirakame Kagoshima Japan 23,710
Kajiki Kagoshima Japan 22,997
Okuchi-shinohara Kagoshima Japan 22,425
Sueyoshicho-ninokata Kagoshima Japan 19,986
Tarumizu Kagoshima Japan 19,146
Shibushi Kagoshima Japan 18,349
Nishinoomote Kagoshima Japan 17,832
Miyanoura Kagoshima Japan 6,544
Previous Next