Sunrise and Sunset in Bagh-e Maidan, Parwan, Afghanistan

Sunrise and sunset times for Bagh-e Maidan, Parwan, Afghanistan
May 26, 2022

Sunrise
4:42 AM
Sunset
6:57 PM

Sunrise and Sunset Times for Bagh-e Maidan

Date Dawn Sunrise Sunset Dusk Daylight Duration
May 26, 2022 4:13 AM 4:42 AM 6:57 PM 7:26 PM 14 hours and 15 minutes.
May 27, 2022 4:12 AM 4:41 AM 6:58 PM 7:27 PM 14 hours and 16 minutes.
May 28, 2022 4:12 AM 4:41 AM 6:59 PM 7:28 PM 14 hours and 17 minutes.
May 29, 2022 4:11 AM 4:41 AM 6:59 PM 7:29 PM 14 hours and 18 minutes.
May 30, 2022 4:11 AM 4:40 AM 7:00 PM 7:29 PM 14 hours and 19 minutes.
May 31, 2022 4:11 AM 4:40 AM 7:01 PM 7:30 PM 14 hours and 20 minutes.
Jun 1, 2022 4:10 AM 4:39 AM 7:01 PM 7:31 PM 14 hours and 21 minutes.
Jun 2, 2022 4:10 AM 4:39 AM 7:02 PM 7:31 PM 14 hours and 22 minutes.
Jun 3, 2022 4:09 AM 4:39 AM 7:03 PM 7:32 PM 14 hours and 23 minutes.
Jun 4, 2022 4:09 AM 4:39 AM 7:03 PM 7:33 PM 14 hours and 24 minutes.
Jun 5, 2022 4:09 AM 4:38 AM 7:04 PM 7:33 PM 14 hours and 25 minutes.
Jun 6, 2022 4:09 AM 4:38 AM 7:04 PM 7:34 PM 14 hours and 26 minutes.
Jun 7, 2022 4:08 AM 4:38 AM 7:05 PM 7:34 PM 14 hours and 26 minutes.
Jun 8, 2022 4:08 AM 4:38 AM 7:05 PM 7:35 PM 14 hours and 27 minutes.
Jun 9, 2022 4:08 AM 4:38 AM 7:06 PM 7:36 PM 14 hours and 28 minutes.
Jun 10, 2022 4:08 AM 4:38 AM 7:06 PM 7:36 PM 14 hours and 28 minutes.
Jun 11, 2022 4:08 AM 4:38 AM 7:07 PM 7:37 PM 14 hours and 29 minutes.
Jun 12, 2022 4:08 AM 4:38 AM 7:07 PM 7:37 PM 14 hours and 29 minutes.
Jun 13, 2022 4:08 AM 4:38 AM 7:08 PM 7:37 PM 14 hours and 30 minutes.
Jun 14, 2022 4:08 AM 4:38 AM 7:08 PM 7:38 PM 14 hours and 30 minutes.
Jun 15, 2022 4:08 AM 4:38 AM 7:09 PM 7:38 PM 14 hours and 30 minutes.
Jun 16, 2022 4:08 AM 4:38 AM 7:09 PM 7:39 PM 14 hours and 31 minutes.
Jun 17, 2022 4:08 AM 4:38 AM 7:09 PM 7:39 PM 14 hours and 31 minutes.
Jun 18, 2022 4:08 AM 4:38 AM 7:10 PM 7:39 PM 14 hours and 31 minutes.
Jun 19, 2022 4:08 AM 4:38 AM 7:10 PM 7:40 PM 14 hours and 31 minutes.
Jun 20, 2022 4:08 AM 4:38 AM 7:10 PM 7:40 PM 14 hours and 31 minutes.
Jun 21, 2022 4:09 AM 4:38 AM 7:10 PM 7:40 PM 14 hours and 31 minutes.
Jun 22, 2022 4:09 AM 4:39 AM 7:11 PM 7:40 PM 14 hours and 31 minutes.
Jun 23, 2022 4:09 AM 4:39 AM 7:11 PM 7:41 PM 14 hours and 31 minutes.
Jun 24, 2022 4:09 AM 4:39 AM 7:11 PM 7:41 PM 14 hours and 31 minutes.