Sunrise and Sunset in Ban Na San, Surat Thani, Thailand

Sunrise and sunset times for Ban Na San, Surat Thani, Thailand
June 5, 2023

Sunrise
6:02 AM
Sunset
6:39 PM

Sunrise and Sunset Times for Ban Na San

Date Dawn Sunrise Sunset Dusk Daylight Duration
Jun 5, 2023 5:39 AM 6:02 AM 6:39 PM 7:02 PM 12 hours and 36 minutes.
Jun 6, 2023 5:39 AM 6:02 AM 6:39 PM 7:02 PM 12 hours and 36 minutes.
Jun 7, 2023 5:39 AM 6:02 AM 6:39 PM 7:02 PM 12 hours and 37 minutes.
Jun 8, 2023 5:40 AM 6:02 AM 6:40 PM 7:02 PM 12 hours and 37 minutes.
Jun 9, 2023 5:40 AM 6:03 AM 6:40 PM 7:03 PM 12 hours and 37 minutes.
Jun 10, 2023 5:40 AM 6:03 AM 6:40 PM 7:03 PM 12 hours and 37 minutes.
Jun 11, 2023 5:40 AM 6:03 AM 6:40 PM 7:03 PM 12 hours and 37 minutes.
Jun 12, 2023 5:40 AM 6:03 AM 6:41 PM 7:04 PM 12 hours and 37 minutes.
Jun 13, 2023 5:40 AM 6:03 AM 6:41 PM 7:04 PM 12 hours and 37 minutes.
Jun 14, 2023 5:40 AM 6:03 AM 6:41 PM 7:04 PM 12 hours and 37 minutes.
Jun 15, 2023 5:41 AM 6:03 AM 6:41 PM 7:04 PM 12 hours and 37 minutes.
Jun 16, 2023 5:41 AM 6:04 AM 6:42 PM 7:05 PM 12 hours and 37 minutes.
Jun 17, 2023 5:41 AM 6:04 AM 6:42 PM 7:05 PM 12 hours and 38 minutes.
Jun 18, 2023 5:41 AM 6:04 AM 6:42 PM 7:05 PM 12 hours and 38 minutes.
Jun 19, 2023 5:41 AM 6:04 AM 6:42 PM 7:05 PM 12 hours and 38 minutes.
Jun 20, 2023 5:41 AM 6:04 AM 6:43 PM 7:06 PM 12 hours and 38 minutes.
Jun 21, 2023 5:42 AM 6:05 AM 6:43 PM 7:06 PM 12 hours and 38 minutes.
Jun 22, 2023 5:42 AM 6:05 AM 6:43 PM 7:06 PM 12 hours and 38 minutes.
Jun 23, 2023 5:42 AM 6:05 AM 6:43 PM 7:06 PM 12 hours and 38 minutes.
Jun 24, 2023 5:42 AM 6:05 AM 6:43 PM 7:06 PM 12 hours and 38 minutes.
Jun 25, 2023 5:43 AM 6:06 AM 6:44 PM 7:07 PM 12 hours and 38 minutes.
Jun 26, 2023 5:43 AM 6:06 AM 6:44 PM 7:07 PM 12 hours and 38 minutes.
Jun 27, 2023 5:43 AM 6:06 AM 6:44 PM 7:07 PM 12 hours and 38 minutes.
Jun 28, 2023 5:43 AM 6:06 AM 6:44 PM 7:07 PM 12 hours and 37 minutes.
Jun 29, 2023 5:44 AM 6:06 AM 6:44 PM 7:07 PM 12 hours and 37 minutes.
Jun 30, 2023 5:44 AM 6:07 AM 6:44 PM 7:07 PM 12 hours and 37 minutes.
Jul 1, 2023 5:44 AM 6:07 AM 6:45 PM 7:08 PM 12 hours and 37 minutes.
Jul 2, 2023 5:44 AM 6:07 AM 6:45 PM 7:08 PM 12 hours and 37 minutes.
Jul 3, 2023 5:45 AM 6:07 AM 6:45 PM 7:08 PM 12 hours and 37 minutes.
Jul 4, 2023 5:45 AM 6:08 AM 6:45 PM 7:08 PM 12 hours and 37 minutes.