Sunrise and Sunset in Ban Nang Sata, Yala, Thailand

Sunrise and sunset times for Ban Nang Sata, Yala, Thailand
July 4, 2022

Sunrise
6:05 AM
Sunset
6:33 PM

Sunrise and Sunset Times for Ban Nang Sata

Date Dawn Sunrise Sunset Dusk Daylight Duration
Jul 4, 2022 5:42 AM 6:05 AM 6:33 PM 6:56 PM 12 hours and 28 minutes.
Jul 5, 2022 5:42 AM 6:05 AM 6:33 PM 6:56 PM 12 hours and 28 minutes.
Jul 6, 2022 5:42 AM 6:05 AM 6:33 PM 6:56 PM 12 hours and 28 minutes.
Jul 7, 2022 5:43 AM 6:05 AM 6:33 PM 6:56 PM 12 hours and 28 minutes.
Jul 8, 2022 5:43 AM 6:05 AM 6:34 PM 6:56 PM 12 hours and 28 minutes.
Jul 9, 2022 5:43 AM 6:06 AM 6:34 PM 6:56 PM 12 hours and 27 minutes.
Jul 10, 2022 5:43 AM 6:06 AM 6:34 PM 6:56 PM 12 hours and 27 minutes.
Jul 11, 2022 5:44 AM 6:06 AM 6:34 PM 6:56 PM 12 hours and 27 minutes.
Jul 12, 2022 5:44 AM 6:06 AM 6:34 PM 6:56 PM 12 hours and 27 minutes.
Jul 13, 2022 5:44 AM 6:06 AM 6:34 PM 6:56 PM 12 hours and 27 minutes.
Jul 14, 2022 5:44 AM 6:07 AM 6:34 PM 6:56 PM 12 hours and 27 minutes.
Jul 15, 2022 5:44 AM 6:07 AM 6:34 PM 6:56 PM 12 hours and 27 minutes.
Jul 16, 2022 5:45 AM 6:07 AM 6:34 PM 6:56 PM 12 hours and 26 minutes.
Jul 17, 2022 5:45 AM 6:07 AM 6:34 PM 6:56 PM 12 hours and 26 minutes.
Jul 18, 2022 5:45 AM 6:07 AM 6:34 PM 6:56 PM 12 hours and 26 minutes.
Jul 19, 2022 5:45 AM 6:08 AM 6:34 PM 6:56 PM 12 hours and 26 minutes.
Jul 20, 2022 5:45 AM 6:08 AM 6:34 PM 6:56 PM 12 hours and 26 minutes.
Jul 21, 2022 5:46 AM 6:08 AM 6:34 PM 6:56 PM 12 hours and 26 minutes.
Jul 22, 2022 5:46 AM 6:08 AM 6:34 PM 6:56 PM 12 hours and 25 minutes.
Jul 23, 2022 5:46 AM 6:08 AM 6:34 PM 6:56 PM 12 hours and 25 minutes.
Jul 24, 2022 5:46 AM 6:08 AM 6:34 PM 6:56 PM 12 hours and 25 minutes.
Jul 25, 2022 5:46 AM 6:08 AM 6:34 PM 6:56 PM 12 hours and 25 minutes.
Jul 26, 2022 5:46 AM 6:09 AM 6:33 PM 6:56 PM 12 hours and 24 minutes.
Jul 27, 2022 5:47 AM 6:09 AM 6:33 PM 6:55 PM 12 hours and 24 minutes.
Jul 28, 2022 5:47 AM 6:09 AM 6:33 PM 6:55 PM 12 hours and 24 minutes.
Jul 29, 2022 5:47 AM 6:09 AM 6:33 PM 6:55 PM 12 hours and 24 minutes.
Jul 30, 2022 5:47 AM 6:09 AM 6:33 PM 6:55 PM 12 hours and 23 minutes.
Jul 31, 2022 5:47 AM 6:09 AM 6:33 PM 6:55 PM 12 hours and 23 minutes.
Aug 1, 2022 5:47 AM 6:09 AM 6:33 PM 6:55 PM 12 hours and 23 minutes.
Aug 2, 2022 5:47 AM 6:09 AM 6:32 PM 6:54 PM 12 hours and 23 minutes.