Sunrise and Sunset in Bandar-e Anzali, Gilan, Iran

Sunrise and sunset times for Bandar-e Anzali, Gilan, Iran
August 15, 2022

Sunrise
6:27 AM
Sunset
8:05 PM

Sunrise and Sunset Times for Bandar-e Anzali

Date Dawn Sunrise Sunset Dusk Daylight Duration
Aug 15, 2022 6:00 AM 6:27 AM 8:05 PM 8:33 PM 13 hours and 37 minutes.
Aug 16, 2022 6:00 AM 6:28 AM 8:04 PM 8:32 PM 13 hours and 35 minutes.
Aug 17, 2022 6:01 AM 6:29 AM 8:03 PM 8:30 PM 13 hours and 33 minutes.
Aug 18, 2022 6:02 AM 6:30 AM 8:01 PM 8:29 PM 13 hours and 31 minutes.
Aug 19, 2022 6:03 AM 6:31 AM 8:00 PM 8:28 PM 13 hours and 29 minutes.
Aug 20, 2022 6:04 AM 6:32 AM 7:59 PM 8:26 PM 13 hours and 27 minutes.
Aug 21, 2022 6:05 AM 6:32 AM 7:57 PM 8:25 PM 13 hours and 24 minutes.
Aug 22, 2022 6:06 AM 6:33 AM 7:56 PM 8:23 PM 13 hours and 22 minutes.
Aug 23, 2022 6:07 AM 6:34 AM 7:55 PM 8:22 PM 13 hours and 20 minutes.
Aug 24, 2022 6:08 AM 6:35 AM 7:53 PM 8:21 PM 13 hours and 18 minutes.
Aug 25, 2022 6:09 AM 6:36 AM 7:52 PM 8:19 PM 13 hours and 16 minutes.
Aug 26, 2022 6:10 AM 6:37 AM 7:51 PM 8:18 PM 13 hours and 13 minutes.
Aug 27, 2022 6:10 AM 6:38 AM 7:49 PM 8:16 PM 13 hours and 11 minutes.
Aug 28, 2022 6:11 AM 6:38 AM 7:48 PM 8:15 PM 13 hours and 9 minutes.
Aug 29, 2022 6:12 AM 6:39 AM 7:46 PM 8:13 PM 13 hours and 7 minutes.
Aug 30, 2022 6:13 AM 6:40 AM 7:45 PM 8:12 PM 13 hours and 4 minutes.
Aug 31, 2022 6:14 AM 6:41 AM 7:43 PM 8:10 PM 13 hours and 2 minutes.
Sep 1, 2022 6:15 AM 6:42 AM 7:42 PM 8:09 PM 13 hours and 0 minute.
Sep 2, 2022 6:16 AM 6:43 AM 7:41 PM 8:07 PM 12 hours and 58 minutes.
Sep 3, 2022 6:17 AM 6:43 AM 7:39 PM 8:06 PM 12 hours and 55 minutes.
Sep 4, 2022 6:18 AM 6:44 AM 7:38 PM 8:04 PM 12 hours and 53 minutes.
Sep 5, 2022 6:18 AM 6:45 AM 7:36 PM 8:03 PM 12 hours and 51 minutes.
Sep 6, 2022 6:19 AM 6:46 AM 7:35 PM 8:01 PM 12 hours and 48 minutes.
Sep 7, 2022 6:20 AM 6:47 AM 7:33 PM 8:00 PM 12 hours and 46 minutes.
Sep 8, 2022 6:21 AM 6:48 AM 7:32 PM 7:58 PM 12 hours and 44 minutes.
Sep 9, 2022 6:22 AM 6:48 AM 7:30 PM 7:56 PM 12 hours and 41 minutes.
Sep 10, 2022 6:23 AM 6:49 AM 7:29 PM 7:55 PM 12 hours and 39 minutes.
Sep 11, 2022 6:24 AM 6:50 AM 7:27 PM 7:53 PM 12 hours and 37 minutes.
Sep 12, 2022 6:25 AM 6:51 AM 7:25 PM 7:52 PM 12 hours and 34 minutes.
Sep 13, 2022 6:25 AM 6:52 AM 7:24 PM 7:50 PM 12 hours and 32 minutes.