Sunrise and Sunset in Bayt Hanun, Palestinian Territory

Sunrise and sunset times for Bayt Hanun, Palestinian Territory
February 7, 2023

Sunrise
6:30 AM
Sunset
5:20 PM

Sunrise and Sunset Times for Bayt Hanun

Date Dawn Sunrise Sunset Dusk Daylight Duration
Feb 7, 2023 6:05 AM 6:30 AM 5:20 PM 5:46 PM 10 hours and 50 minutes.
Feb 8, 2023 6:04 AM 6:30 AM 5:21 PM 5:47 PM 10 hours and 51 minutes.
Feb 9, 2023 6:04 AM 6:29 AM 5:22 PM 5:47 PM 10 hours and 53 minutes.
Feb 10, 2023 6:03 AM 6:28 AM 5:23 PM 5:48 PM 10 hours and 55 minutes.
Feb 11, 2023 6:02 AM 6:27 AM 5:24 PM 5:49 PM 10 hours and 56 minutes.
Feb 12, 2023 6:01 AM 6:26 AM 5:25 PM 5:50 PM 10 hours and 58 minutes.
Feb 13, 2023 6:00 AM 6:25 AM 5:26 PM 5:51 PM 11 hours and 0 minute.
Feb 14, 2023 6:00 AM 6:25 AM 5:27 PM 5:51 PM 11 hours and 1 minute.
Feb 15, 2023 5:59 AM 6:24 AM 5:27 PM 5:52 PM 11 hours and 3 minutes.
Feb 16, 2023 5:58 AM 6:23 AM 5:28 PM 5:53 PM 11 hours and 5 minutes.
Feb 17, 2023 5:57 AM 6:22 AM 5:29 PM 5:54 PM 11 hours and 7 minutes.
Feb 18, 2023 5:56 AM 6:21 AM 5:30 PM 5:55 PM 11 hours and 9 minutes.
Feb 19, 2023 5:55 AM 6:20 AM 5:31 PM 5:55 PM 11 hours and 10 minutes.
Feb 20, 2023 5:54 AM 6:19 AM 5:32 PM 5:56 PM 11 hours and 12 minutes.
Feb 21, 2023 5:53 AM 6:18 AM 5:32 PM 5:57 PM 11 hours and 14 minutes.
Feb 22, 2023 5:52 AM 6:17 AM 5:33 PM 5:58 PM 11 hours and 16 minutes.
Feb 23, 2023 5:51 AM 6:16 AM 5:34 PM 5:59 PM 11 hours and 18 minutes.
Feb 24, 2023 5:50 AM 6:15 AM 5:35 PM 5:59 PM 11 hours and 20 minutes.
Feb 25, 2023 5:49 AM 6:14 AM 5:36 PM 6:00 PM 11 hours and 21 minutes.
Feb 26, 2023 5:48 AM 6:12 AM 5:36 PM 6:01 PM 11 hours and 23 minutes.
Feb 27, 2023 5:47 AM 6:11 AM 5:37 PM 6:02 PM 11 hours and 25 minutes.
Feb 28, 2023 5:46 AM 6:10 AM 5:38 PM 6:02 PM 11 hours and 27 minutes.
Mar 1, 2023 5:45 AM 6:09 AM 5:39 PM 6:03 PM 11 hours and 29 minutes.
Mar 2, 2023 5:44 AM 6:08 AM 5:39 PM 6:04 PM 11 hours and 31 minutes.
Mar 3, 2023 5:42 AM 6:07 AM 5:40 PM 6:04 PM 11 hours and 33 minutes.
Mar 4, 2023 5:41 AM 6:06 AM 5:41 PM 6:05 PM 11 hours and 35 minutes.
Mar 5, 2023 5:40 AM 6:04 AM 5:42 PM 6:06 PM 11 hours and 37 minutes.
Mar 6, 2023 5:39 AM 6:03 AM 5:42 PM 6:07 PM 11 hours and 39 minutes.
Mar 7, 2023 5:38 AM 6:02 AM 5:43 PM 6:07 PM 11 hours and 40 minutes.
Mar 8, 2023 5:37 AM 6:01 AM 5:44 PM 6:08 PM 11 hours and 42 minutes.