Sunrise and Sunset in Gwangju, Gyeonggi-do, South Korea

Sunrise and sunset times for Gwangju, Gyeonggi-do, South Korea
July 7, 2022

Sunrise
5:16 AM
Sunset
7:54 PM

Sunrise and Sunset Times for Gwangju

Date Dawn Sunrise Sunset Dusk Daylight Duration
Jul 7, 2022 4:46 AM 5:16 AM 7:54 PM 8:25 PM 14 hours and 38 minutes.
Jul 8, 2022 4:46 AM 5:17 AM 7:54 PM 8:25 PM 14 hours and 37 minutes.
Jul 9, 2022 4:47 AM 5:17 AM 7:54 PM 8:25 PM 14 hours and 36 minutes.
Jul 10, 2022 4:47 AM 5:18 AM 7:54 PM 8:24 PM 14 hours and 35 minutes.
Jul 11, 2022 4:48 AM 5:19 AM 7:53 PM 8:24 PM 14 hours and 34 minutes.
Jul 12, 2022 4:49 AM 5:19 AM 7:53 PM 8:23 PM 14 hours and 33 minutes.
Jul 13, 2022 4:50 AM 5:20 AM 7:52 PM 8:23 PM 14 hours and 32 minutes.
Jul 14, 2022 4:50 AM 5:21 AM 7:52 PM 8:22 PM 14 hours and 31 minutes.
Jul 15, 2022 4:51 AM 5:21 AM 7:52 PM 8:22 PM 14 hours and 30 minutes.
Jul 16, 2022 4:52 AM 5:22 AM 7:51 PM 8:21 PM 14 hours and 28 minutes.
Jul 17, 2022 4:53 AM 5:23 AM 7:50 PM 8:21 PM 14 hours and 27 minutes.
Jul 18, 2022 4:53 AM 5:23 AM 7:50 PM 8:20 PM 14 hours and 26 minutes.
Jul 19, 2022 4:54 AM 5:24 AM 7:49 PM 8:19 PM 14 hours and 25 minutes.
Jul 20, 2022 4:55 AM 5:25 AM 7:49 PM 8:19 PM 14 hours and 23 minutes.
Jul 21, 2022 4:56 AM 5:26 AM 7:48 PM 8:18 PM 14 hours and 22 minutes.
Jul 22, 2022 4:57 AM 5:26 AM 7:47 PM 8:17 PM 14 hours and 20 minutes.
Jul 23, 2022 4:58 AM 5:27 AM 7:47 PM 8:16 PM 14 hours and 19 minutes.
Jul 24, 2022 4:58 AM 5:28 AM 7:46 PM 8:16 PM 14 hours and 17 minutes.
Jul 25, 2022 4:59 AM 5:29 AM 7:45 PM 8:15 PM 14 hours and 16 minutes.
Jul 26, 2022 5:00 AM 5:30 AM 7:44 PM 8:14 PM 14 hours and 14 minutes.
Jul 27, 2022 5:01 AM 5:30 AM 7:44 PM 8:13 PM 14 hours and 13 minutes.
Jul 28, 2022 5:02 AM 5:31 AM 7:43 PM 8:12 PM 14 hours and 11 minutes.
Jul 29, 2022 5:03 AM 5:32 AM 7:42 PM 8:11 PM 14 hours and 9 minutes.
Jul 30, 2022 5:04 AM 5:33 AM 7:41 PM 8:10 PM 14 hours and 8 minutes.
Jul 31, 2022 5:05 AM 5:34 AM 7:40 PM 8:09 PM 14 hours and 6 minutes.
Aug 1, 2022 5:06 AM 5:34 AM 7:39 PM 8:08 PM 14 hours and 4 minutes.
Aug 2, 2022 5:06 AM 5:35 AM 7:38 PM 8:07 PM 14 hours and 2 minutes.
Aug 3, 2022 5:07 AM 5:36 AM 7:37 PM 8:06 PM 14 hours and 1 minute.
Aug 4, 2022 5:08 AM 5:37 AM 7:36 PM 8:05 PM 13 hours and 59 minutes.
Aug 5, 2022 5:09 AM 5:38 AM 7:35 PM 8:04 PM 13 hours and 57 minutes.