Sunrise and Sunset in Kafr ad Dawwar, Beheira, Egypt

Sunrise and sunset times for Kafr ad Dawwar, Beheira, Egypt
May 22, 2022

Sunrise
5:00 AM
Sunset
6:52 PM

Sunrise and Sunset Times for Kafr ad Dawwar

Date Dawn Sunrise Sunset Dusk Daylight Duration
May 22, 2022 4:33 AM 5:00 AM 6:52 PM 7:19 PM 13 hours and 52 minutes.
May 23, 2022 4:32 AM 4:59 AM 6:52 PM 7:19 PM 13 hours and 53 minutes.
May 24, 2022 4:32 AM 4:59 AM 6:53 PM 7:20 PM 13 hours and 54 minutes.
May 25, 2022 4:31 AM 4:58 AM 6:54 PM 7:21 PM 13 hours and 55 minutes.
May 26, 2022 4:31 AM 4:58 AM 6:54 PM 7:21 PM 13 hours and 56 minutes.
May 27, 2022 4:30 AM 4:57 AM 6:55 PM 7:22 PM 13 hours and 57 minutes.
May 28, 2022 4:30 AM 4:57 AM 6:55 PM 7:23 PM 13 hours and 58 minutes.
May 29, 2022 4:29 AM 4:57 AM 6:56 PM 7:23 PM 13 hours and 59 minutes.
May 30, 2022 4:29 AM 4:56 AM 6:57 PM 7:24 PM 14 hours and 0 minute.
May 31, 2022 4:29 AM 4:56 AM 6:57 PM 7:25 PM 14 hours and 0 minute.
Jun 1, 2022 4:28 AM 4:56 AM 6:58 PM 7:25 PM 14 hours and 1 minute.
Jun 2, 2022 4:28 AM 4:56 AM 6:58 PM 7:26 PM 14 hours and 2 minutes.
Jun 3, 2022 4:28 AM 4:55 AM 6:59 PM 7:26 PM 14 hours and 3 minutes.
Jun 4, 2022 4:28 AM 4:55 AM 6:59 PM 7:27 PM 14 hours and 4 minutes.
Jun 5, 2022 4:27 AM 4:55 AM 7:00 PM 7:27 PM 14 hours and 4 minutes.
Jun 6, 2022 4:27 AM 4:55 AM 7:00 PM 7:28 PM 14 hours and 5 minutes.
Jun 7, 2022 4:27 AM 4:55 AM 7:01 PM 7:28 PM 14 hours and 6 minutes.
Jun 8, 2022 4:27 AM 4:55 AM 7:01 PM 7:29 PM 14 hours and 6 minutes.
Jun 9, 2022 4:27 AM 4:55 AM 7:02 PM 7:29 PM 14 hours and 7 minutes.
Jun 10, 2022 4:27 AM 4:55 AM 7:02 PM 7:30 PM 14 hours and 7 minutes.
Jun 11, 2022 4:27 AM 4:55 AM 7:03 PM 7:30 PM 14 hours and 8 minutes.
Jun 12, 2022 4:27 AM 4:55 AM 7:03 PM 7:31 PM 14 hours and 8 minutes.
Jun 13, 2022 4:27 AM 4:55 AM 7:03 PM 7:31 PM 14 hours and 8 minutes.
Jun 14, 2022 4:27 AM 4:55 AM 7:04 PM 7:32 PM 14 hours and 9 minutes.
Jun 15, 2022 4:27 AM 4:55 AM 7:04 PM 7:32 PM 14 hours and 9 minutes.
Jun 16, 2022 4:27 AM 4:55 AM 7:04 PM 7:32 PM 14 hours and 9 minutes.
Jun 17, 2022 4:27 AM 4:55 AM 7:05 PM 7:33 PM 14 hours and 9 minutes.
Jun 18, 2022 4:27 AM 4:55 AM 7:05 PM 7:33 PM 14 hours and 10 minutes.
Jun 19, 2022 4:27 AM 4:55 AM 7:05 PM 7:33 PM 14 hours and 10 minutes.
Jun 20, 2022 4:27 AM 4:55 AM 7:06 PM 7:33 PM 14 hours and 10 minutes.