Sunrise and Sunset in Naifaru, Lhaviyani Atholhu, Maldives

Sunrise and sunset times for Naifaru, Lhaviyani Atholhu, Maldives
September 21, 2023

Sunrise
5:56 AM
Sunset
6:03 PM

Sunrise and Sunset Times for Naifaru

Date Dawn Sunrise Sunset Dusk Daylight Duration
Sep 21, 2023 5:35 AM 5:56 AM 6:03 PM 6:24 PM 12 hours and 7 minutes.
Sep 22, 2023 5:35 AM 5:56 AM 6:03 PM 6:23 PM 12 hours and 7 minutes.
Sep 23, 2023 5:35 AM 5:55 AM 6:02 PM 6:23 PM 12 hours and 6 minutes.
Sep 24, 2023 5:34 AM 5:55 AM 6:02 PM 6:22 PM 12 hours and 6 minutes.
Sep 25, 2023 5:34 AM 5:55 AM 6:01 PM 6:22 PM 12 hours and 6 minutes.
Sep 26, 2023 5:34 AM 5:55 AM 6:01 PM 6:21 PM 12 hours and 5 minutes.
Sep 27, 2023 5:34 AM 5:55 AM 6:00 PM 6:21 PM 12 hours and 5 minutes.
Sep 28, 2023 5:34 AM 5:54 AM 6:00 PM 6:20 PM 12 hours and 5 minutes.
Sep 29, 2023 5:33 AM 5:54 AM 5:59 PM 6:20 PM 12 hours and 5 minutes.
Sep 30, 2023 5:33 AM 5:54 AM 5:59 PM 6:19 PM 12 hours and 4 minutes.
Oct 1, 2023 5:33 AM 5:54 AM 5:58 PM 6:19 PM 12 hours and 4 minutes.
Oct 2, 2023 5:33 AM 5:54 AM 5:58 PM 6:18 PM 12 hours and 4 minutes.
Oct 3, 2023 5:33 AM 5:53 AM 5:57 PM 6:18 PM 12 hours and 3 minutes.
Oct 4, 2023 5:32 AM 5:53 AM 5:57 PM 6:18 PM 12 hours and 3 minutes.
Oct 5, 2023 5:32 AM 5:53 AM 5:56 PM 6:17 PM 12 hours and 3 minutes.
Oct 6, 2023 5:32 AM 5:53 AM 5:56 PM 6:17 PM 12 hours and 2 minutes.
Oct 7, 2023 5:32 AM 5:53 AM 5:55 PM 6:16 PM 12 hours and 2 minutes.
Oct 8, 2023 5:32 AM 5:53 AM 5:55 PM 6:16 PM 12 hours and 2 minutes.
Oct 9, 2023 5:32 AM 5:52 AM 5:55 PM 6:15 PM 12 hours and 2 minutes.
Oct 10, 2023 5:31 AM 5:52 AM 5:54 PM 6:15 PM 12 hours and 1 minute.
Oct 11, 2023 5:31 AM 5:52 AM 5:54 PM 6:15 PM 12 hours and 1 minute.
Oct 12, 2023 5:31 AM 5:52 AM 5:53 PM 6:14 PM 12 hours and 1 minute.
Oct 13, 2023 5:31 AM 5:52 AM 5:53 PM 6:14 PM 12 hours and 0 minute.
Oct 14, 2023 5:31 AM 5:52 AM 5:53 PM 6:13 PM 12 hours and 0 minute.
Oct 15, 2023 5:31 AM 5:52 AM 5:52 PM 6:13 PM 12 hours and 0 minute.
Oct 16, 2023 5:31 AM 5:52 AM 5:52 PM 6:13 PM 12 hours and 0 minute.
Oct 17, 2023 5:31 AM 5:52 AM 5:51 PM 6:12 PM 11 hours and 59 minutes.
Oct 18, 2023 5:31 AM 5:52 AM 5:51 PM 6:12 PM 11 hours and 59 minutes.
Oct 19, 2023 5:30 AM 5:51 AM 5:51 PM 6:12 PM 11 hours and 59 minutes.
Oct 20, 2023 5:30 AM 5:51 AM 5:50 PM 6:11 PM 11 hours and 58 minutes.