Sunrise and Sunset in Sabana Grande, Trujillo, Venezuela

Sunrise and sunset times for Sabana Grande, Trujillo, Venezuela
June 6, 2023

Sunrise
6:22 AM
Sunset
7:01 PM

Sunrise and Sunset Times for Sabana Grande

Date Dawn Sunrise Sunset Dusk Daylight Duration
Jun 6, 2023 5:59 AM 6:22 AM 7:01 PM 7:24 PM 12 hours and 38 minutes.
Jun 7, 2023 5:59 AM 6:22 AM 7:01 PM 7:24 PM 12 hours and 39 minutes.
Jun 8, 2023 5:59 AM 6:22 AM 7:01 PM 7:24 PM 12 hours and 39 minutes.
Jun 9, 2023 5:59 AM 6:22 AM 7:02 PM 7:24 PM 12 hours and 39 minutes.
Jun 10, 2023 5:59 AM 6:22 AM 7:02 PM 7:25 PM 12 hours and 39 minutes.
Jun 11, 2023 5:59 AM 6:22 AM 7:02 PM 7:25 PM 12 hours and 39 minutes.
Jun 12, 2023 6:00 AM 6:23 AM 7:02 PM 7:25 PM 12 hours and 39 minutes.
Jun 13, 2023 6:00 AM 6:23 AM 7:03 PM 7:26 PM 12 hours and 39 minutes.
Jun 14, 2023 6:00 AM 6:23 AM 7:03 PM 7:26 PM 12 hours and 39 minutes.
Jun 15, 2023 6:00 AM 6:23 AM 7:03 PM 7:26 PM 12 hours and 40 minutes.
Jun 16, 2023 6:00 AM 6:23 AM 7:03 PM 7:26 PM 12 hours and 40 minutes.
Jun 17, 2023 6:00 AM 6:23 AM 7:04 PM 7:27 PM 12 hours and 40 minutes.
Jun 18, 2023 6:01 AM 6:24 AM 7:04 PM 7:27 PM 12 hours and 40 minutes.
Jun 19, 2023 6:01 AM 6:24 AM 7:04 PM 7:27 PM 12 hours and 40 minutes.
Jun 20, 2023 6:01 AM 6:24 AM 7:04 PM 7:27 PM 12 hours and 40 minutes.
Jun 21, 2023 6:01 AM 6:24 AM 7:04 PM 7:28 PM 12 hours and 40 minutes.
Jun 22, 2023 6:01 AM 6:24 AM 7:05 PM 7:28 PM 12 hours and 40 minutes.
Jun 23, 2023 6:02 AM 6:25 AM 7:05 PM 7:28 PM 12 hours and 40 minutes.
Jun 24, 2023 6:02 AM 6:25 AM 7:05 PM 7:28 PM 12 hours and 40 minutes.
Jun 25, 2023 6:02 AM 6:25 AM 7:05 PM 7:28 PM 12 hours and 40 minutes.
Jun 26, 2023 6:02 AM 6:25 AM 7:06 PM 7:29 PM 12 hours and 40 minutes.
Jun 27, 2023 6:03 AM 6:26 AM 7:06 PM 7:29 PM 12 hours and 40 minutes.
Jun 28, 2023 6:03 AM 6:26 AM 7:06 PM 7:29 PM 12 hours and 40 minutes.
Jun 29, 2023 6:03 AM 6:26 AM 7:06 PM 7:29 PM 12 hours and 40 minutes.
Jun 30, 2023 6:03 AM 6:26 AM 7:06 PM 7:29 PM 12 hours and 39 minutes.
Jul 1, 2023 6:04 AM 6:27 AM 7:06 PM 7:29 PM 12 hours and 39 minutes.
Jul 2, 2023 6:04 AM 6:27 AM 7:06 PM 7:29 PM 12 hours and 39 minutes.
Jul 3, 2023 6:04 AM 6:27 AM 7:07 PM 7:30 PM 12 hours and 39 minutes.
Jul 4, 2023 6:04 AM 6:27 AM 7:07 PM 7:30 PM 12 hours and 39 minutes.
Jul 5, 2023 6:05 AM 6:28 AM 7:07 PM 7:30 PM 12 hours and 39 minutes.