Sunrise and Sunset in Srinagar, Jammu and Kashmir, India

Sunrise and sunset times for Srinagar, Jammu and Kashmir, India
June 7, 2023

Sunrise
5:19 AM
Sunset
7:39 PM

Sunrise and Sunset Times for Srinagar

Date Dawn Sunrise Sunset Dusk Daylight Duration
Jun 7, 2023 4:50 AM 5:19 AM 7:39 PM 8:08 PM 14 hours and 20 minutes.
Jun 8, 2023 4:50 AM 5:19 AM 7:40 PM 8:09 PM 14 hours and 21 minutes.
Jun 9, 2023 4:49 AM 5:18 AM 7:40 PM 8:09 PM 14 hours and 21 minutes.
Jun 10, 2023 4:49 AM 5:18 AM 7:41 PM 8:10 PM 14 hours and 22 minutes.
Jun 11, 2023 4:49 AM 5:18 AM 7:41 PM 8:10 PM 14 hours and 23 minutes.
Jun 12, 2023 4:49 AM 5:18 AM 7:42 PM 8:11 PM 14 hours and 23 minutes.
Jun 13, 2023 4:49 AM 5:18 AM 7:42 PM 8:11 PM 14 hours and 23 minutes.
Jun 14, 2023 4:49 AM 5:18 AM 7:43 PM 8:12 PM 14 hours and 24 minutes.
Jun 15, 2023 4:49 AM 5:18 AM 7:43 PM 8:12 PM 14 hours and 24 minutes.
Jun 16, 2023 4:49 AM 5:18 AM 7:43 PM 8:13 PM 14 hours and 24 minutes.
Jun 17, 2023 4:49 AM 5:18 AM 7:44 PM 8:13 PM 14 hours and 25 minutes.
Jun 18, 2023 4:49 AM 5:19 AM 7:44 PM 8:13 PM 14 hours and 25 minutes.
Jun 19, 2023 4:49 AM 5:19 AM 7:44 PM 8:14 PM 14 hours and 25 minutes.
Jun 20, 2023 4:50 AM 5:19 AM 7:45 PM 8:14 PM 14 hours and 25 minutes.
Jun 21, 2023 4:50 AM 5:19 AM 7:45 PM 8:14 PM 14 hours and 25 minutes.
Jun 22, 2023 4:50 AM 5:19 AM 7:45 PM 8:14 PM 14 hours and 25 minutes.
Jun 23, 2023 4:50 AM 5:20 AM 7:45 PM 8:14 PM 14 hours and 25 minutes.
Jun 24, 2023 4:51 AM 5:20 AM 7:45 PM 8:15 PM 14 hours and 25 minutes.
Jun 25, 2023 4:51 AM 5:20 AM 7:45 PM 8:15 PM 14 hours and 25 minutes.
Jun 26, 2023 4:51 AM 5:20 AM 7:46 PM 8:15 PM 14 hours and 25 minutes.
Jun 27, 2023 4:51 AM 5:21 AM 7:46 PM 8:15 PM 14 hours and 25 minutes.
Jun 28, 2023 4:52 AM 5:21 AM 7:46 PM 8:15 PM 14 hours and 24 minutes.
Jun 29, 2023 4:52 AM 5:21 AM 7:46 PM 8:15 PM 14 hours and 24 minutes.
Jun 30, 2023 4:53 AM 5:22 AM 7:46 PM 8:15 PM 14 hours and 24 minutes.
Jul 1, 2023 4:53 AM 5:22 AM 7:46 PM 8:15 PM 14 hours and 23 minutes.
Jul 2, 2023 4:54 AM 5:23 AM 7:46 PM 8:15 PM 14 hours and 23 minutes.
Jul 3, 2023 4:54 AM 5:23 AM 7:46 PM 8:15 PM 14 hours and 22 minutes.
Jul 4, 2023 4:54 AM 5:24 AM 7:46 PM 8:15 PM 14 hours and 22 minutes.
Jul 5, 2023 4:55 AM 5:24 AM 7:46 PM 8:15 PM 14 hours and 21 minutes.
Jul 6, 2023 4:56 AM 5:24 AM 7:45 PM 8:14 PM 14 hours and 20 minutes.