Sunrise and Sunset in Ulan Bator, Ulaanbaatar, Mongolia

Sunrise and sunset times for Ulan Bator, Ulaanbaatar, Mongolia
January 22, 2022

Sunrise
8:31 AM
Sunset
5:36 PM

Sunrise and Sunset Times for Ulan Bator

Date Dawn Sunrise Sunset Dusk Daylight Duration
Jan 22, 2022 7:57 AM 8:31 AM 5:36 PM 6:10 PM 9 hours and 4 minutes.
Jan 23, 2022 7:56 AM 8:30 AM 5:37 PM 6:11 PM 9 hours and 6 minutes.
Jan 24, 2022 7:55 AM 8:29 AM 5:39 PM 6:13 PM 9 hours and 9 minutes.
Jan 25, 2022 7:54 AM 8:28 AM 5:40 PM 6:14 PM 9 hours and 11 minutes.
Jan 26, 2022 7:53 AM 8:27 AM 5:42 PM 6:16 PM 9 hours and 14 minutes.
Jan 27, 2022 7:52 AM 8:26 AM 5:43 PM 6:17 PM 9 hours and 17 minutes.
Jan 28, 2022 7:51 AM 8:25 AM 5:45 PM 6:18 PM 9 hours and 19 minutes.
Jan 29, 2022 7:50 AM 8:24 AM 5:46 PM 6:20 PM 9 hours and 22 minutes.
Jan 30, 2022 7:49 AM 8:22 AM 5:48 PM 6:21 PM 9 hours and 25 minutes.
Jan 31, 2022 7:48 AM 8:21 AM 5:49 PM 6:23 PM 9 hours and 28 minutes.
Feb 1, 2022 7:47 AM 8:20 AM 5:51 PM 6:24 PM 9 hours and 31 minutes.
Feb 2, 2022 7:45 AM 8:19 AM 5:53 PM 6:26 PM 9 hours and 33 minutes.
Feb 3, 2022 7:44 AM 8:17 AM 5:54 PM 6:27 PM 9 hours and 36 minutes.
Feb 4, 2022 7:43 AM 8:16 AM 5:56 PM 6:29 PM 9 hours and 39 minutes.
Feb 5, 2022 7:42 AM 8:15 AM 5:57 PM 6:30 PM 9 hours and 42 minutes.
Feb 6, 2022 7:40 AM 8:13 AM 5:59 PM 6:32 PM 9 hours and 45 minutes.
Feb 7, 2022 7:39 AM 8:12 AM 6:01 PM 6:33 PM 9 hours and 48 minutes.
Feb 8, 2022 7:38 AM 8:10 AM 6:02 PM 6:35 PM 9 hours and 52 minutes.
Feb 9, 2022 7:36 AM 8:09 AM 6:04 PM 6:36 PM 9 hours and 55 minutes.
Feb 10, 2022 7:35 AM 8:07 AM 6:05 PM 6:38 PM 9 hours and 58 minutes.
Feb 11, 2022 7:33 AM 8:05 AM 6:07 PM 6:39 PM 10 hours and 1 minute.
Feb 12, 2022 7:32 AM 8:04 AM 6:09 PM 6:41 PM 10 hours and 4 minutes.
Feb 13, 2022 7:30 AM 8:02 AM 6:10 PM 6:42 PM 10 hours and 7 minutes.
Feb 14, 2022 7:29 AM 8:01 AM 6:12 PM 6:44 PM 10 hours and 11 minutes.
Feb 15, 2022 7:27 AM 7:59 AM 6:13 PM 6:45 PM 10 hours and 14 minutes.
Feb 16, 2022 7:25 AM 7:57 AM 6:15 PM 6:47 PM 10 hours and 17 minutes.
Feb 17, 2022 7:24 AM 7:56 AM 6:16 PM 6:48 PM 10 hours and 20 minutes.
Feb 18, 2022 7:22 AM 7:54 AM 6:18 PM 6:50 PM 10 hours and 24 minutes.
Feb 19, 2022 7:20 AM 7:52 AM 6:20 PM 6:51 PM 10 hours and 27 minutes.
Feb 20, 2022 7:19 AM 7:50 AM 6:21 PM 6:53 PM 10 hours and 30 minutes.