Sunrise and Sunset in Uruzgan, Oruzgan, Afghanistan

Sunrise and sunset times for Uruzgan, Oruzgan, Afghanistan
August 8, 2022

Sunrise
5:21 AM
Sunset
6:56 PM

Sunrise and Sunset Times for Uruzgan

Date Dawn Sunrise Sunset Dusk Daylight Duration
Aug 8, 2022 4:55 AM 5:21 AM 6:56 PM 7:23 PM 13 hours and 35 minutes.
Aug 9, 2022 4:55 AM 5:22 AM 6:55 PM 7:22 PM 13 hours and 33 minutes.
Aug 10, 2022 4:56 AM 5:22 AM 6:54 PM 7:21 PM 13 hours and 31 minutes.
Aug 11, 2022 4:57 AM 5:23 AM 6:53 PM 7:20 PM 13 hours and 30 minutes.
Aug 12, 2022 4:58 AM 5:24 AM 6:52 PM 7:19 PM 13 hours and 28 minutes.
Aug 13, 2022 4:58 AM 5:25 AM 6:51 PM 7:18 PM 13 hours and 26 minutes.
Aug 14, 2022 4:59 AM 5:25 AM 6:50 PM 7:16 PM 13 hours and 25 minutes.
Aug 15, 2022 5:00 AM 5:26 AM 6:49 PM 7:15 PM 13 hours and 23 minutes.
Aug 16, 2022 5:01 AM 5:27 AM 6:48 PM 7:14 PM 13 hours and 21 minutes.
Aug 17, 2022 5:01 AM 5:27 AM 6:47 PM 7:13 PM 13 hours and 19 minutes.
Aug 18, 2022 5:02 AM 5:28 AM 6:46 PM 7:12 PM 13 hours and 17 minutes.
Aug 19, 2022 5:03 AM 5:29 AM 6:45 PM 7:11 PM 13 hours and 16 minutes.
Aug 20, 2022 5:04 AM 5:29 AM 6:44 PM 7:09 PM 13 hours and 14 minutes.
Aug 21, 2022 5:04 AM 5:30 AM 6:43 PM 7:08 PM 13 hours and 12 minutes.
Aug 22, 2022 5:05 AM 5:31 AM 6:41 PM 7:07 PM 13 hours and 10 minutes.
Aug 23, 2022 5:06 AM 5:31 AM 6:40 PM 7:06 PM 13 hours and 8 minutes.
Aug 24, 2022 5:06 AM 5:32 AM 6:39 PM 7:05 PM 13 hours and 6 minutes.
Aug 25, 2022 5:07 AM 5:33 AM 6:38 PM 7:03 PM 13 hours and 5 minutes.
Aug 26, 2022 5:08 AM 5:33 AM 6:37 PM 7:02 PM 13 hours and 3 minutes.
Aug 27, 2022 5:09 AM 5:34 AM 6:35 PM 7:01 PM 13 hours and 1 minute.
Aug 28, 2022 5:09 AM 5:35 AM 6:34 PM 6:59 PM 12 hours and 59 minutes.
Aug 29, 2022 5:10 AM 5:35 AM 6:33 PM 6:58 PM 12 hours and 57 minutes.
Aug 30, 2022 5:11 AM 5:36 AM 6:32 PM 6:57 PM 12 hours and 55 minutes.
Aug 31, 2022 5:11 AM 5:37 AM 6:30 PM 6:56 PM 12 hours and 53 minutes.
Sep 1, 2022 5:12 AM 5:37 AM 6:29 PM 6:54 PM 12 hours and 51 minutes.
Sep 2, 2022 5:13 AM 5:38 AM 6:28 PM 6:53 PM 12 hours and 49 minutes.
Sep 3, 2022 5:13 AM 5:39 AM 6:26 PM 6:52 PM 12 hours and 47 minutes.
Sep 4, 2022 5:14 AM 5:39 AM 6:25 PM 6:50 PM 12 hours and 45 minutes.
Sep 5, 2022 5:15 AM 5:40 AM 6:24 PM 6:49 PM 12 hours and 43 minutes.
Sep 6, 2022 5:16 AM 5:41 AM 6:23 PM 6:48 PM 12 hours and 42 minutes.