Sunrise and Sunset in Waitara, Taranaki, New Zealand

Sunrise and sunset times for Waitara, Taranaki, New Zealand
February 21, 2024

Sunrise
6:56 AM
Sunset
8:16 PM

Sunrise and Sunset Times for Waitara

Date Dawn Sunrise Sunset Dusk Daylight Duration
Feb 21, 2024 6:28 AM 6:56 AM 8:16 PM 8:44 PM 13 hours and 20 minutes.
Feb 22, 2024 6:30 AM 6:57 AM 8:15 PM 8:43 PM 13 hours and 17 minutes.
Feb 23, 2024 6:31 AM 6:58 AM 8:14 PM 8:41 PM 13 hours and 15 minutes.
Feb 24, 2024 6:32 AM 7:00 AM 8:12 PM 8:40 PM 13 hours and 12 minutes.
Feb 25, 2024 6:33 AM 7:01 AM 8:11 PM 8:38 PM 13 hours and 10 minutes.
Feb 26, 2024 6:34 AM 7:02 AM 8:09 PM 8:37 PM 13 hours and 7 minutes.
Feb 27, 2024 6:35 AM 7:03 AM 8:08 PM 8:35 PM 13 hours and 5 minutes.
Feb 28, 2024 6:37 AM 7:04 AM 8:07 PM 8:34 PM 13 hours and 2 minutes.
Feb 29, 2024 6:38 AM 7:05 AM 8:05 PM 8:32 PM 13 hours and 0 minute.
Mar 1, 2024 6:39 AM 7:06 AM 8:04 PM 8:31 PM 12 hours and 57 minutes.
Mar 2, 2024 6:40 AM 7:07 AM 8:02 PM 8:29 PM 12 hours and 55 minutes.
Mar 3, 2024 6:41 AM 7:08 AM 8:01 PM 8:28 PM 12 hours and 52 minutes.
Mar 4, 2024 6:42 AM 7:09 AM 7:59 PM 8:26 PM 12 hours and 49 minutes.
Mar 5, 2024 6:43 AM 7:10 AM 7:58 PM 8:25 PM 12 hours and 47 minutes.
Mar 6, 2024 6:44 AM 7:11 AM 7:56 PM 8:23 PM 12 hours and 44 minutes.
Mar 7, 2024 6:45 AM 7:12 AM 7:55 PM 8:22 PM 12 hours and 42 minutes.
Mar 8, 2024 6:47 AM 7:13 AM 7:53 PM 8:20 PM 12 hours and 39 minutes.
Mar 9, 2024 6:48 AM 7:14 AM 7:52 PM 8:19 PM 12 hours and 37 minutes.
Mar 10, 2024 6:49 AM 7:16 AM 7:50 PM 8:17 PM 12 hours and 34 minutes.
Mar 11, 2024 6:50 AM 7:17 AM 7:49 PM 8:15 PM 12 hours and 31 minutes.
Mar 12, 2024 6:51 AM 7:18 AM 7:47 PM 8:14 PM 12 hours and 29 minutes.
Mar 13, 2024 6:52 AM 7:19 AM 7:45 PM 8:12 PM 12 hours and 26 minutes.
Mar 14, 2024 6:53 AM 7:20 AM 7:44 PM 8:11 PM 12 hours and 24 minutes.
Mar 15, 2024 6:54 AM 7:21 AM 7:42 PM 8:09 PM 12 hours and 21 minutes.
Mar 16, 2024 6:55 AM 7:22 AM 7:41 PM 8:07 PM 12 hours and 19 minutes.
Mar 17, 2024 6:56 AM 7:23 AM 7:39 PM 8:06 PM 12 hours and 16 minutes.
Mar 18, 2024 6:57 AM 7:24 AM 7:38 PM 8:04 PM 12 hours and 14 minutes.
Mar 19, 2024 6:58 AM 7:25 AM 7:36 PM 8:03 PM 12 hours and 11 minutes.
Mar 20, 2024 6:59 AM 7:26 AM 7:34 PM 8:01 PM 12 hours and 8 minutes.
Mar 21, 2024 7:00 AM 7:27 AM 7:33 PM 7:59 PM 12 hours and 6 minutes.