Sunrise and Sunset in Zuwarah, An Nuqat al Khams, Libya

Sunrise and sunset times for Zuwarah, An Nuqat al Khams, Libya
February 3, 2023

Sunrise
8:05 AM
Sunset
6:44 PM

Sunrise and Sunset Times for Zuwarah

Date Dawn Sunrise Sunset Dusk Daylight Duration
Feb 3, 2023 7:40 AM 8:05 AM 6:44 PM 7:10 PM 10 hours and 39 minutes.
Feb 4, 2023 7:39 AM 8:05 AM 6:45 PM 7:11 PM 10 hours and 40 minutes.
Feb 5, 2023 7:38 AM 8:04 AM 6:46 PM 7:12 PM 10 hours and 42 minutes.
Feb 6, 2023 7:37 AM 8:03 AM 6:47 PM 7:13 PM 10 hours and 44 minutes.
Feb 7, 2023 7:37 AM 8:02 AM 6:48 PM 7:14 PM 10 hours and 45 minutes.
Feb 8, 2023 7:36 AM 8:02 AM 6:49 PM 7:15 PM 10 hours and 47 minutes.
Feb 9, 2023 7:35 AM 8:01 AM 6:50 PM 7:16 PM 10 hours and 49 minutes.
Feb 10, 2023 7:34 AM 8:00 AM 6:51 PM 7:16 PM 10 hours and 51 minutes.
Feb 11, 2023 7:33 AM 7:59 AM 6:52 PM 7:17 PM 10 hours and 52 minutes.
Feb 12, 2023 7:33 AM 7:58 AM 6:53 PM 7:18 PM 10 hours and 54 minutes.
Feb 13, 2023 7:32 AM 7:57 AM 6:54 PM 7:19 PM 10 hours and 56 minutes.
Feb 14, 2023 7:31 AM 7:56 AM 6:55 PM 7:20 PM 10 hours and 58 minutes.
Feb 15, 2023 7:30 AM 7:55 AM 6:55 PM 7:21 PM 11 hours and 0 minute.
Feb 16, 2023 7:29 AM 7:54 AM 6:56 PM 7:22 PM 11 hours and 2 minutes.
Feb 17, 2023 7:28 AM 7:53 AM 6:57 PM 7:22 PM 11 hours and 4 minutes.
Feb 18, 2023 7:27 AM 7:52 AM 6:58 PM 7:23 PM 11 hours and 5 minutes.
Feb 19, 2023 7:26 AM 7:51 AM 6:59 PM 7:24 PM 11 hours and 7 minutes.
Feb 20, 2023 7:25 AM 7:50 AM 7:00 PM 7:25 PM 11 hours and 9 minutes.
Feb 21, 2023 7:24 AM 7:49 AM 7:01 PM 7:26 PM 11 hours and 11 minutes.
Feb 22, 2023 7:23 AM 7:48 AM 7:02 PM 7:27 PM 11 hours and 13 minutes.
Feb 23, 2023 7:22 AM 7:47 AM 7:02 PM 7:27 PM 11 hours and 15 minutes.
Feb 24, 2023 7:21 AM 7:46 AM 7:03 PM 7:28 PM 11 hours and 17 minutes.
Feb 25, 2023 7:20 AM 7:45 AM 7:04 PM 7:29 PM 11 hours and 19 minutes.
Feb 26, 2023 7:19 AM 7:43 AM 7:05 PM 7:30 PM 11 hours and 21 minutes.
Feb 27, 2023 7:17 AM 7:42 AM 7:06 PM 7:31 PM 11 hours and 23 minutes.
Feb 28, 2023 7:16 AM 7:41 AM 7:07 PM 7:31 PM 11 hours and 25 minutes.
Mar 1, 2023 7:15 AM 7:40 AM 7:07 PM 7:32 PM 11 hours and 27 minutes.
Mar 2, 2023 7:14 AM 7:39 AM 7:08 PM 7:33 PM 11 hours and 29 minutes.
Mar 3, 2023 7:13 AM 7:37 AM 7:09 PM 7:34 PM 11 hours and 31 minutes.
Mar 4, 2023 7:12 AM 7:36 AM 7:10 PM 7:35 PM 11 hours and 33 minutes.